DANSK

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os på www.stillerscoffee.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger samt oplysninger om de emner, du har købt, med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos GreatCoffee Consulting v/Søren Stiller Markussen og opbevares 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, se. Bogføringsloven § 10, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren er dataansvarlig, og har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Oplysningerne bliver ikke videregivet eller solgt til tredjepart, bortset fra i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Offentliggørelse i dette tilfælde ville være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om privatlivets fred. Som kunde har du ret til at få adgang til vores registreringsdata om dig, og du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til reglerne i denne lov om behandling af personoplysninger og spørgsmål vedrørende denne skal rettes til:
soren@greatcoffee.dk

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til www.stillerscoffee.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, får du Sørens nyeste blogindlæg sendt til din indbakke – dette sker højst en gang månedligt. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet, og du kan til enhver tid opsige nyhedsbrevet ved at trykke på opsigelseslinket nederst i nyhedsmailen.

Cookies

Ved at benytte www.stillerscoffee.dk, accepterer du, at vi bruger cookies. Vi bruger cookies med det formål at optimere websitet og dets funktioner, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende din computer. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan afhænger af din browser. Lov og værneting køb af varer på www.stillerscoffee.dk er underlagt dansk ret og lovgivning. Enhver tvist afgøres ved de danske domstole.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på www.stillerscoffee.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere www.greatcoffee.dk.

ENGLISH

Privacy Policy 

In order to shop at www.stillerscoffee.dk you must state at least:

Name
Address
E-mail
Telephone / mobile number

The above data is stored with information about the items you bought, for 5 years from the end of the financial year to which the information relates, see Bookkeeping Act §10, after which the data are deleted. Did you set up a login to be able to make self-service with us, your personal information and order information not be deleted unless you ask us to do so.

Information will not be disclosed or sold to third parties, except in connection with a restructuring or a full or partial sale of the company. Any disclosure in such a situation would be in accordance with the then-current privacy legislation. As a customer you are entitled to access to our registration data about you and you may object to the registration pursuant to the rules of this Act concerning the processing of personal data and inquiries regarding this should be directed to Stiller's Coffee via: soren@greatcoffee.dk.

Newsletter 

By signing up to our newsletter you will receive Søren's latest blog post in your inbox - this will happen approximately once a month. Your information will not be passed on, and you are free to cancel your subscription at any time by following the 'unsubscribe' link in the bottom of the newsletter.  

Cookies

By entering www.stillerscoffee.dk, you agree that we may use cookies. A cookie is a small data file that we place on your computer to keep track of what happens during your visit and in order to recognize your computer. A cookie is not a program and do not contain viruses.

Governing Law and Jurisdiction Purchase of goods on www.stillerscoffee.dk is subject to Danish law. Any dispute settled by the Danish courts.